IZLOŽBE

SLIKA U VINU

MARIJA DELIĆ SUZAK

MLADEN JANUŠ ŽUGA

JOSIP FALICA

Ivana Žiljak

Kineski crtez

Fraktali Gerber
Volodymyr Ivanov
Biljana Knebl
Luka Petrač

Zeljko Lesar

 

IZLOŽBA CRTEŽA HAIKU POEZIJE
Haibuni: Devide/Ziljak HR EN NJ JP
SKULPTURE ANTUNA KNEŽEVIĆA
DARKO BAKLIŽA

Albert Kinert
Albert Kinert, akvareli

Kinert, ilustracije, biografija, slike, poezija

Albert Kinert u Šibeniku

Albert Kinert, 2 akvareli HS
NADA ŽILJAK
   Kontakt: nada.ziljak@vip.hr
Nada Ziljak/Branka Hlevnjak
Maske HR EN Sir
JP Hun
Ukr D-Aut-Nje
Zagrljaj07
Konji

Nada Žiljak Vlado Gotovac , Tonko Maroević o Nadi
Nada Žiljak Maske03 , Zagrljaj po Nadi Žiljak
Nada Martimje05 , Nada Martinje 06
Opuzen 07, Novalja 07 , Maske i cvijet , Nada u Hvaru - LOGGIA

InfraredART
Animation, Infrared ART Nada Ziljak
Izložba u knjižnici MarijeJurić zagorke, Zagreb InfraredArt2013