C ast nam je pozvati Vas na otvaranje izlo ž be grafika VOLODYMYR IVANOV - AHMETOV
u Galeriji Sv . Ivan Zelina, u subotu , 14. travnja 2007. godine u 19 sati
Izlo ž bu c e otvoriti Nj . E . Veleposlanik Ukrajine u Republici Hrvatskoj

Markijan Lubkivsjkyj

O autoru i njegovom djelu govoriti c e likovna kriti c arka Branka Hlevnjak  i  doc . dr . Jevgenij Pa šc enko
Pozdravnu dobrodo š licu priredila je Predsjednica Gradskoga vije c a grada Sv . I . Zelina , Mira C egec

Ivanov- Ahmetov – grafike

Likovni jezik univerzalni je i svatko ga, osjetljiv na sliku, može razumjeti. Štoviše, išcitavanje slike, ovdje grafike, iz njezinih finih grafickih struktura, iz crta i mrlja, koje opisuju zgradu, vedutu, covjeka, neku drugu figuru, razlicite oblike kojima se možda i ne zna uvijek pocetni smisao, sve te jasnoce kao i koloristicke ili mrljave nejasnoce, ostavljaju dojam istancane suvremene slike – grafike.

Teško je iz ovog opusa luciti neku ukrajinsku originalnost, osim autorske, a ona prelazi iz svih granica stilskih ili kakvih drugih odredenja u sferu ciste estetike. Zadivljuje mar autorova kojim se izražava u klasicnim tehnikama, koje vidljivo zahtjevaju više strpljenja (i znanja) nego što to diktira brzi suvremeni ritam života. Zato pogled na ovaj opus nastao u razdoblju od 2002.-2006. godine, smiruje, a bliskost poznatog ( i nama osobito dragog) jadranskog krajolika, daje nam neko imaginarno pravo da autora doživimo kao «svog».

Tiskanje preko starih geografskih karata, zapravo preko probnih i nedovršenih, dakle otpadnih materijala, nove graficke (zapravo slikarske) strukture daje ovim djelima Ivanova još jednu dimenziju modernosti, koja nam je vrlo bliska, te koja više od svega, možda, potvrduje produhovljenost (materijala, oblika i napokon samog života) kao umjetnicku odliku.

Branka Hlevnjak

(ukrainski)
Grafike: Ahmetv1 Ahmetv2 Ahmetv3 Ahmetv4 Ahmetv5 Ahmetv6 Ahmetv7 Ahmetv8 Ahmetv9

Volodymyr Ivanov-Ahmetov, rod. 1953. u gradu Išimbaj na Uralu. Odrastao je u djecjem odaništu u Baškiriji. Sudirao je u Nacionalnoj akademiji umjetnosti i arhitekture u Kijevu. Diplomirao je 1981. na studiju garfike kod profesora knjžne grafike Vasylja Cebanyka. Radio je kao garficar u akademskim radionicama Akademije umjetnosti Ukrajine pod vodstvon istaknutog slikara Ukrajine Myhajla Deregusa. Clan je Nacionalne udruge slikara Ukrajine, docent Katedre grafike Nacionalnog tehnickog sveucilišta Ukrajine, izdavacko-poligrafskog fakulteta.

Radi u tehnici garfike: ofort, koloristicna litografija i koloristicna monotipija, grafika na svili.

Nagraden je Pocasnom poveljom Državnog komiteta informacije, televizije i radija Ukrajine, Poglavarstva grada Kijeva, odlikovan je za uspjehe u prosvjetno-nastavnoj djelatnosti.

Izlaže se od 1985., na oko 50 izložbi, više desetka individualnih, ilustrirao je više dva desetka knjških izdanja.

Radovi prebivaju u kolekcijama muzeja i galerija Ukrajine i širom svijeta, izmedu kojih su:

Nacionalni muzej umjetnosti Ukrajine, Kijev; Državna galerija Tretjakovskaja, Moskva; Galerija Hammer, USA; Nacionalni muzej umjetnosti, Beograd; Zbirke Ministarstva kulture i umjetnosti Ukrajine, Umjetnickih fundusa Ukrajine te u privatnim zbirkama mnogih zemalja svijeta.

Stvara u širokom dijapazonu garfickih vizija u kojima je posebno izražena nostalgicka nota s retrospekcijom u prošlost. To se posebice osjeca u pejsažima staroga Kijeva.

Živi i radi u Kijevu, postavši graficki pjesnik grada.

Ukrajinski garficar Volodymyr Ivanov-Ahmetov je u nekoliko navrata prebivao na slikarskim kolonijama u Hrvatskoj, izradio je niz grafika na temu Hrvatske te nastavlja stvarati svoju graficku Croatianu.

(ukrainski pdf)                           Jevgenij Pašcenko

http://www.gallery-hr.com/index.html
http://www.ziljak.hr